Skip to main content

ЯКІСНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ЯКІСНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
відношення величин двох однорідних або неоднорідних показників, зазвичай характеризує частку і темпи зміни економічних величин, а також ефективність.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.