Skip to main content

ГРОМАДСЬКИЙ НАКЛАДНОЇ КАПІТАЛ

ГРОМАДСЬКИЙ НАКЛАДНОЇ КАПІТАЛ
(social overhead capital) Капітальні блага такого типу, що вони доступні всім і тому є суспільним надбанням; оскільки вони не пов'язані тісно з будь-якої певної частиною виробництва, їх вважають накладними. Характер цих благ такий, що їх часто змушене надавати держава. Прикладами громадського накладного капіталу служать дороги, школи, лікарні та громадські парки.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.