Skip to main content

ГРОМАДСЬКЕ БЛАГО

ГРОМАДСЬКЕ БЛАГО
ГРОМАДСЬКЕ БЛАГО - товари і послуги, що надаються державою його громадянам на рівних засадах. Такі блага не можуть бути надані окремим особам без надання їх іншим особам. До суспільних благ відносяться, наприклад, оборона, безкоштовну освіту, загальнодоступне відвідування парків, музеїв.

Економічний словник. 2010.


Економічний словник. 2000.