Skip to main content

Псаммобионтов

псаммобионтов
[від грец. psammos - пісок і Біонт (и)], організми, що мешкають в піщаному грунті.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.