Skip to main content

ПРОТОБІОЦЕНОЗИ

ПРОТОБІОЦЕНОЗИ
перші примітивні (нескладні) біоценози , що складаються, ймовірно, тільки з бактерій і водоростей, т. Е. З продуцентів і редуцентов, существовашіх на перших етапах (в докембрії) розвитку життя на Землі. За В. І. Вернадському, протобіоценози є початком життя (біосфери) на Землі.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.