Skip to main content

ЗАХИСТ / ПРОТЕКЦИОНИЗМ

ЗАХИСТ / ПРОТЕКЦИОНИЗМ
(protection) Торговельна політика, спрямована на збільшення прибутків і зростання зайнятості в галузях промисловості, що зустрічають конкуренцію з боку імпорту. Протекціонізм може здійснюватися за допомогою тарифів, імпортних квот або шляхом добровільних експортних обмежень (VERs) та інших нетарифних торговельних обмежень. Номінальна захист полягає в процентному перевищенні внутрішніх цін над цінами на імпортні товари. Ефективний захист промисловості полягає в пропорційному впливі на додану вартість в галузях, на які розповсюджується тарифна система, яка оподатковує як імпорт готової продукції, так і імпорт ресурсів, використовуваних у виробництві.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.