Skip to main content

ОХОРОНА ЛІТОСФЕРИ

ОХОРОНА ЛІТОСФЕРИ
система заходів, спрямованих на охорону твердої оболонки Землі (літосфери), що є одним з найважливіших компонентів біосфери. У зв'язку з посиленням впливу людини літосфера потребує планомірному підтримці рівноважного гармонійного взаємини між людиною і навколишнім середовищем.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.