Skip to main content

Пристрій захисту від несанкціонованого доступу

Пристрій, призначений для виявлення несанкціонованого доступу до елементу або складової частини системи тривожної сигналізації. Джерело: ГОСТ Р 50775-95 (МЕК 60839-1-1: 1988)

EdwART. Словник термінів і визначень за коштами охоронної та пожежної захисту 2010