Skip to main content

Пропорційно Вибірка

пропорційно Вибірка
(quota sample) Метод статистичного обстеження населення, при якому в вибірці представлені різні групи населення в тих же пропорціях, що і серед населення в цілому. Така вибірка застосовується, наприклад, для обстеження статевовікових груп населення. Подібний метод використовується з метою підвищення ефективності чи зниження витрат на проведення вибіркового обстеження.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.