Skip to main content

ПОЛІТИКА ЗАОХОЧЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ

ПОЛІТИКА ЗАОХОЧЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ
(supply-side policy) Політика, спрямована на збільшення сукупної пропозиції. Ця політика може включати реформу системи соціального забезпечення для заохочення пропозицій робочої сили; поліпшення освіти і підготовки для підвищення її продуктивності; реформу обмежувальних заходів, що перешкоджають допуску на ринок інших фірм, з метою підвищення ринкової ефективності; реформування податкової системи, що заохочує зростання виробництва, а не ухилення від податків. Така політика протилежна політиці регулювання попиту (demand management), за допомогою якої домагаються збільшення і стабілізації ВВП шляхом контролювання ефективного попиту. В ідеалі можна поєднувати політику заохочення пропозиції і політику регулювання попиту.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.