Skip to main content

ПРОГРЕС

ПРОГРЕС
(від лат. Progressus - рух вперед) в живій природі, ускладнення і вдосконалення організмів в процесі еволюції. A. Н. Северцов запропонував (1925) розрізняти біологічний П. (розширення ареалу, збільшення кількості особин даного таксона, розпадання на підлеглі систематичні групи) і морфологічний П. (еволюція організмів шляхом ускладнення і вдосконалення їх організації). B. Франц (1935) розробити конструкцію ал концепцію біотехнічного прогресу (по економічності, ефективності, коефіцієнту корисної дії живих систем). Великий внесок у розвиток уявлень про прогрес внесли також І. І. Шмальгаузен (1938, концепція вдосконалення інтеграції живих систем), Дж. Хакслі (1942, теорія підвищення рівня гомеостазу у організмів) і ін. Ряд аспектів проблеми прогресу залишаються дискусійними і потребують подальшого дослідження. Див. Також Ароморфоз; пор. Регрес .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.