Skip to main content

Професійна придатність

сукупність психічних і психофізіологічних особливостей людини, необхідних і достатніх для досягнення суспільно прийнятної ефективності в тій чи іншій професії. П. п. Не дана людині від початку, вона формується в процесі навчання і подальшої професійної діяльності; її виникнення і зміцненню сприяє система матеріальної і моральної стимуляції, задоволення, що отримується від діяльності, усвідомлення суспільної значущості її результатів тощо. Становлення П. п. може мати невизначено велику кількість індивідуальних варіантів. Придбана П. п. Накладає помітний відбиток на весь вигляд людини, на його психомоторику, на освіту стереотипів мови і мислення, на його установки і ціннісні орієнтації.

EdwART. Словник термінів МНС 2010