Skip to main content

Професійно-психологічний відбір

прийняття кадрових рішень на основі вивчення та прогностичної оцінки придатності людей до оволодіння професією, виконання професійних обов'язків і досягнення необхідного рівня майстерності. П. п. О. здійснюється при комплексному використанні ряду критеріїв: медичного, фізіологічного, педагогічного та психологічного. Під П. п. О. розуміється система наступних заходів: психологічна діагностика; побудова прогнозу успішності діяльності в даній професійній області; перевірка прогнозу в реальному ефективності здійснення професійної діяльності. Система П. п. О. передбачає ряд наступних заходів: розробка, апробація і модифікація методик, застосовуваних при П. п. о. ; розробка критеріїв професійної придатності для різних спеціальностей; власне заходи, спрямовані на П. п. о ...

EdwART. Словник термінів МНС 2010