Skip to main content

Продуктивно ІННОВАЦІЯ

продуктивно ІННОВАЦІЯ
(product innovation) Інновація, при якій створюється новий або поліпшений продукт. Відрізняється від інноваційного процесу, коли вже існуючий товар виготовляється новим і більш дешевим способом. Багато інновації пов'язані як з новим продуктом, так і з новим технологічним процесом.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.