Skip to main content

ПОШИРЕННЯ продукту

ПОШИРЕННЯ продукту
(product proliferation, proliferation of products) Див. : Диференціація продукту (product differentiation).

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.