Skip to main content

ПРОЦЕСИ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ

ПРОЦЕСИ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ
послідовна зміна природних явищ в географічної оболонці і ландшафтах, що супроводжується передачею або обміном речовиною, енергією та інформацією і приводить до змін тих чи інших характеристик стану ландшафту. До фізико-географічним процесам ставляться: геоморфологічні, гідрологічні, кліматичні, біологічні, ландшафтні. Вивчення фізико-географічних процесів - необхідна передумова для виявлення механізмів і чинників зміни ландшафтів і виконання ними соціально-економічних функцій.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.