Skip to main content

БАЛАНС ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ

БАЛАНС ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ
(private sector balance) Перевищення заощаджень над інвестиціями, вкладеними в приватний сектор. Саме система рахунків національного доходу визначає, що баланс приватного і державного секторів і дефіцит поточних статей платіжного балансу повинні в сумі зводитися до нуля. Таким чином, при будь-якому даному балансі державного сектору зростання сальдо балансу приватного сектора повинен знизити дефіцит поточного платіжного балансу.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.