Skip to main content

ПРІОРИТЕТНИЙ КОМПОНЕНТ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ

ПРІОРИТЕТНИЙ КОМПОНЕНТ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ

речовина або біологічний агент, який підлягає контролю в першу чергу (МУ 2. 1. 7. 730-99.)

EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010

Пріоритетний компонент забруднення грунту
речовина або біологічний агент, який підлягає контролю в першу чергу.

EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010


.