Skip to main content

Прерій

прерій
(франц. Prairie - луг), 1) степова рослинність Північної Америки. Характеризується пануванням злаків (ковила, тонконіг, бородань і ін.). Виділяють високотравна (переважають бородань, ковила) і низькотравних (представлена ​​бізоновой травою і травою грама) П.; 2) в французькій літературі "Прерія" - трав'яниста рослинність мезофильного характеру зі значною участю дводольних (різнотрав'я).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.