Skip to main content

ПРИНЦИПИ фітоценологичеських Жаккар

ПРИНЦИПИ фітоценологичеських Жаккар
встановлені П. Жаккар (1928) наступні екологічні принципи (закономірності): 1) видове багатство території прямо пропорційно різноманітності її екологічних умов ; 2) екологічне різноманітність (залежне від умов біотопу - температури, клімату, грунту, рельєфу і т. Д.) Зростає одночасно з розширенням площі і зменшується в міру збільшення однорідності останньої, за винятком екстремальних показників температури, аридности або концентрації солей. Див. Також биоценотические принципи Тінемана .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.