Skip to main content

ПРИНЦИП ЛОТКИ-Вольтерра

ПРИНЦИП ЛОТКИ-Вольтерра
см. в ст. Принцип конкурентного виключення .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.