Skip to main content

ПРИНЦИП взаємного ВПЛИВУ

ПРИНЦИП взаємного ВПЛИВУ
см. в ст. Принцип дії чинників Тішлер .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.