Skip to main content

ПРИНЦИП ЛОКОМОТИВА

ПРИНЦИП ЛОКОМОТИВА
(locomotive principle) Ідея, згідно з якою економічне зростання країни або світової економіки залежить від прогресу в деякому провідному секторі або провідній країні. Лідер, який може бути представлений галуззю зі сприятливими умовами для інвестування або країною зі стійким позитивним платіжним балансом, завдяки своєму економічному зростанню може служити локомотивом, який тягне за собою менш динамічні частини економіки країни або світової економіки.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.