Skip to main content

ПРИНЦИП ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ

пРИНЦИП ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ
принцип (постулат), згідно з яким, якщо в даних умовах можливе існування декількох форм організації матерії і її руху, що не суперечать законам збереження і іншим принципам відбору, то найбільші шанси на збереження стабільності і посл едующее розвиток має саме та форма організації, яка дозволяє утилізувати зовнішню енергію і матерію в найбільших кількостях і найбільш ефективно (Моісеєв, 1988).
Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.

.