Skip to main content

ЦІНИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

ЦІНИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА
(factor prices) Ціни послуг виробничих факторів. Коли мова йде про працю в різних його проявах, ціною цього фактора виступає відповідна ставка заробітної плати; ціною землі є рента, а ціною капіталу - процентна ставка. У цьому сенсі ціну покупки землі або капітального обладнання ціною фактора виробництва вважати не можна. В умовах конкурентного рівноваги ціни факторів виробництва повинні бути рівними граничному продукту кожного з факторів. Насправді далеко не всі ринки товарів або факторів виробництва можна віднести до конкурентних; крім того, ціни деяких факторів іноді фіксуються в контрактах заздалегідь. В результаті взаємозв'язок між цінами виробничих факторів і їх граничними продуктами стає набагато менш очевидною. Будь-яка прибуток, що залишилася після оплати факторів виробництва, може бути оголошена винагородою за підприємницькі зусилля або за монополію; провести чітке розходження в даному випадку важко.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.