Skip to main content

ЦІНИ ВИТРАТ

ЦІНИ ВИТРАТ
(input prices) Ціни, за якими можна отримати послуги факторів виробництва або постачання палива, сировинних матеріалів і напівфабрикатів. Відносно засобів виробництва в якості цін використовуваних ресурсів розглядаються швидше процентні і амортизаційні відрахування, пов'язані з їх використанням, ніж ціни самих засобів виробництва.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.