Skip to main content

ЦІНА З доплатити

ЦІНА З доплатити
ціна, до якої додається певний відсоток; практикується в період різких коливань ціни.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.