Skip to main content

ЦІНА ЛІЦЕНЗІЇ

ЦІНА ЛІЦЕНЗІЇ
1) узагальнюючий показник корисності технології або інших ноу-хау, які надаються споживачу за ліцензією; в основі ціни закладено Подання про величину додаткового доходу у покупця за рахунок використання предмета ліцензії в діловій практиці; 2) ціна програмного продукту, що купується легально у розробника або його авторизованого дилера; за такою схемою продається масово більшість комп'ютерних програм.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.