Skip to main content

ЦІНОВУ КОНТРОЛЬ

ЦІНОВУ КОНТРОЛЬ
(price control) Введення законом максимальних цін. Цей захід може торкнутися певні ринки, наприклад, рівень ренти всередині країни часто підлягає спеціальним видам контролю або ж поширюється на економіку в цілому. Так як адміністративним способом неможливо встановити мільйони цін, виходячи з основних принципів, ціновий контроль зазвичай зачіпає обмежене число основних товарів або вводяться ліміти на зростання цін або ж повна його заборона. Існує небезпека, що ці заходи підштовхнуть компанії до виробництва тих товарів, ціни на які не контролюються, і до зміни номенклатури товарів через введення нових видів виробів, на які контроль не поширюється.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.