Skip to main content

Відвернення шкоди біоресурсів

відвернення шкоди біоресурсів

оцінка в грошовій формі числа об'єктів тваринного і рослинного світу, збережених або примноження в результаті своєчасно проведених за аналізований період часу відповідних природоохоронних заходів (Тимчасова методика опр ділення предотвращенного екологічного збитку. Затверджено головою Госкомекологіі РФ 09. 03. 99.)

EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010

Запобігання шкоди біоресурсів
оцінка в грошовій формі числа об'єктів тваринного і рослинного світу, збережених або примноження в результаті своєчасно проведених за аналізований період часу відповідних природоохоронних заходів (Тимчасова методика визначення предотвращенного е ологіческого шкоди. Затверджено головою Госкомекологіі РФ 09. 03. 99).
EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010

.