Skip to main content

Імовірно ЗМІНА

Імовірно ЗМІНА
(conjectural variation) Імовірнісний підхід до вирішення проблеми досягнення рівноваги в умовах олігополії (oligopoly). На відміну від конкуренції по Курно, коли кожна фірма виходить з припущення про незмінність обсягів виробництва інших фірм, або конкуренції за Бертрану, коли кожна фірма виходить з припущення про незмінність цін інших фірм, імовірнісний підхід заснований на припущенні, що кожен з конкурентів допускає можливість того , що при зміні їм ціни або обсягу виробництва інші фірми в тій чи іншій мірі підуть за ним з коефіцієнтом зміни, який необов'язково дорівнює 0 або 1.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.