Skip to main content

ПАСТКА злидні

ПАСТКА злидні
(poverty trap) Ситуація, коли перевірка нужденності (mean-tested) доходів показує, що фізична особа не отримує вигоду від влаштування на роботу або ж від більш високооплачуваної роботи в порівнянні з посібником з безробіття. Їхнє фінансове становище може не покращитися, а навіть погіршитися, а вигоди будуть досить незначні, щоб витрачати на це свої зусилля. "Пастка бідності", таким чином, має тенденцію до увічнення безробіття і низьку продуктивність праці.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.