Skip to main content

Потенційно небезпечний морський об'єкт

Морський ( річковий) об'єкт, на якому використовують, виробляють або добувають, зберігають або транспортують радіоактивні, пожежо- та вибухонебезпечні, небезпечні хімічні і біологічні речовини, що створюють загрозу виникнення надзвичайної ситуації на акваторії (ГОСТ Р 22. 0. 09). Джерело: ГОСТ Р 12. 2. 143-2002

EdwART. Словник термінів і визначень за коштами охоронної та пожежної захисту 2010