Skip to main content

ПОССІБІЛІЗМ

ПОССІБІЛІЗМ
(від лат. possibllis - можливий), філософська концепція, що підкреслює свободу людини вибирати між наявними можливостями в рамках існуючих природних умов; не заперечуючи того, що кожна середовище накладає обмеження на необмежені устремління людини, поссібілізм ставить абстрактно на перший план можливості устремління, а не ці обмеження.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.