Skip to main content

ПОЗИТИВНА ЗВ'ЯЗОК

ПОЗИТИВНА ЗВ'ЯЗОК
зв'язок між економічними змінними, які змінюються в одному напрямку, тобто приріст однієї величини породжує приріст інший і навпаки. Прикладом позитивного зв'язку служить співвідношення між грошовою виручкою від продажу певного товару і ціною одиниці товару.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.