Skip to main content

ПОПУЛЯЦІЇ Напівзалежна

ПОПУЛЯЦІЇ Напівзалежна
популяції, які можуть самовідтворюватися, але імміграція особин із сусідніх популяцій помітно підвищує їх чисельність.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.