Skip to main content

Популяція ЛОГІСТИЧНА

Популяція ЛОГІСТИЧНА
популяція, індекс зростання якої, відповідно до гіпотези Кветелета (1836) і Ферхульста (1838), знижується пропорційно скороченню її чисельності.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.