Skip to main content

Поліморфізм ПОПУЛЯЦІЇ

поліморфізм ПОПУЛЯЦІЇ
генетичне, цитогенетическое і фенотипическое різноманітність популяції, підтримуване природним відбором. Поліморфізм популяції пояснюється здатністю виду в цілому нормально функціонувати, підтримувати гомеостаз в різних, часом різко відрізняються в часі і просторі екологічних умовах. Він свідчить про адаптивної мінливості екологічних властивостей популяції.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.