Skip to main content

ПОЛІБІОНТ

ПОЛІБІОНТ
(від поли ... і ... Біонт) , організм (вид), здатний жити в середовищі кількох фаз або агрегатних станів (повітря, вода, грунт і ін.) або на видах-господарях (для паразитів), що зустрічаються в різних фізико-хімічні умовах.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.