Skip to main content

РЕАЛИЗМ ЗАБРУДНЕННЯ

РЕАЛИЗМ ЗАБРУДНЕННЯ
ступінь наближення умов експерименту до тих, що мають місце в природному забрудненій воді . Реалізм забруднення має на увазі вплив на гідробіонтів стічних вод в лабораторних (модельних) дослідах, за своїм складом і концентрації близьких до тих, що реально забруднюють водойми.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.