Skip to main content

РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ

РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ
кількість забруднюючих речовин в середовищі; ступінь забруднення будь-якої середовища.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.