Skip to main content

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ
(political economy) Перша назва того, що відомо зараз як економічна теорія або економіка. Термін "політекономія" до сих пір використовується в деяких економічних структурах. Можна сперечатися про те, що це дійсно кращу назву для даного предмета, так як воно привертає увагу до політичної мотивації економічної стратегії: особи, відповідальні за проведення такої політики, і лобісти частіше турбуються про розподіл доходів, ніж про ефективність економічної політики.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ
одна з назв економічної теорії, введене в ужиток французьким економістом 'А. Монкретьєном і широко застосовувалося в XVIII-XIX ст. У радянській економічній науці політична економія соціалізму була перетворена в ідеологізовану, політизовану науку, насичену позиціями і рішеннями панівної партії, з'їздів КПРС і пленумів ЦК КПРС.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.