Skip to main content

ПОЛІТИКА ДОХОДІВ НА БАЗІ ПОДАТКІВ

ПОЛІТИКА ДОХОДІВ НА БАЗІ ПОДАТКІВ
(tax-based incomes policy) Використання податкової системи для боротьби з інфляцією (inflation). Подібна політика відрізняється від макроекономічного ефекту підвищення податків з метою скорочення ефективного попиту. Вона розрахована на те, що раптове збільшення доходів буде супроводжуватися - в порядку покарання - великими податковими ставками, в результаті чого компанії будуть прагнути знизити зарплату і зменшити зростання цін. В даному випадку небезпека полягає в тому, що компанії-монополісти віддадуть перевагу ще більше збільшення цін, щоб дозволити собі платити ці податки, і що дана податкова політика буде сприяти розвитку "винахідливого" обліку та переведення економічної активності в неформальне і відповідно непідвладне податків русло.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.