Skip to main content

ПОЛЮС ХОЛОДА

ПОЛЮС ХОЛОДА
область на земній кулі з найбільш низькою середньорічною температурою повітря у земної поверхні. У Північній півкулі полюс холоду розташований в Східному Сибіру (район Верхоянска - Оймякона) з абсолютною мінімальною температурою -68 про С і -71 про С, в Південній півкулі - Східній Антарктиді (-88 , 3 про С).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.