Skip to main content

ТОЧКИ, ПУНКТИ (ЗМІНИ індексних ПОЗИЦІЙ)

ТОЧКИ, ПУНКТИ (ЗМІНИ індексних ПОЗИЦІЙ)
(points, change in index) Зміна індексу, вираженого в одиницях. Якщо індекс фондової біржі, наприклад, змінюється з 456 пунктів до 459, значить, він виріс на 3 пункти. Цей показник відрізняється від процентного зростання, яке виражається як 3/456 = 0, 66%.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.