Skip to main content

ТОЧКА ВІДЛІКУ, ПОЧАТОК КООРДИНАТ

ТОЧКА ВІДЛІКУ, ПОЧАТОК КООРДИНАТ
(origin) Точка на графіку, що позначає нуль при будь-яких вимірах. Діаграма може мати більше однієї точки відліку. Двухфакторная квадратна діаграма (box diagram), наприклад, будується таким чином, що загальні наявні обсяги будь-яких чинників відзначаються на двох осях: точка відліку обсягів, що використовуються однією галуззю, розташовується в одному кутку діаграми, в той час як точка відліку обсягів, що характеризують діяльність іншої галузі, - в протилежному кутку.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.