Skip to main content

Плейстоценовими РЕФУГІІ

плейстоценовими РЕФУГІІ
(від грец. Pleistos - найбільший, kainos - новий), області зі сприятливими умовами проживання на південь від кордонів льодовиків, в яких окремі види і популяції організмів переживали періоди заледеніння.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.