Skip to main content

Плейотропії

плейотропії
(від грец. Pleion - більше і trope - поворот, образ дії, поведінки), множинна дія гена, здатність одного гена впливати на кілька ознак, т. Е. На кілька аспектів фенотипу .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.