Skip to main content

ПЛАНЕТІЗАЦІЯ біосфери

ПЛАНЕТІЗАЦІЯ біосфери
термін, використовуваний П. Тейяр де Шарденом (1959) для позначення ролі еволюції життя перетворенні Землі. Планетізація біосфери - результат еволюції живої матерії. Див. Також Биогеохимические принципи Вернадського .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.