Skip to main content

ТЕСТ Пірсон

ТЕСТ Пірсон
метод визначення співвідношення між видовим складом і чисельністю кожного окремо виду двох фрагментів екосистеми.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.